arkad_logo

Astma/KOL-mottagning

Vi startar en Astma/KOL-mottagning på vår vårdcentral.

Vad erbjuder: 

Spirometriundersökning.

Regelbundna uppföljningar Astma/KOL-patienter hos sjuksköterskor och läkare.

Genomgång av astma/kol-mediciner. Compliance? Rätt teknik?

Rökavvänjningsutbildning, eventuellt remiss till ”Sluta röka linjen”

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Rådgivande samtal om mat & kostråd.

Samarbeta med sjukgymnast för rätt andningsteknik .

Samarbete med arbetsterapeut kan också bli aktuellt för att underlätta vardagen för denna patientgruppen.

 

Vi gör även screening av KOL/ASTMA

Spirometri på alla pat över 45 år som röker.

Spirometri på patienter med långdragen hosta och eller andningsbesvär.