arkad_logo

Distriktssköterska

nurse_1872564b

Vi har öppen mottagning hela dagarna, där DSK/SSK utför sårvård, bedömer hudutslag, kontrollerar blodtryck, tar bort stygn, ger injektion/vaccin. Lättare infektioner kan även skötas av våra erfarna sjuksköterskor i samråd med läkarna.

Distriktssköterskorna har förskrivningsrätt på vissa läkemedel och på material för diabetes, stomi och inkontinensvård. De provar även ut stödstrumpor. Du kan också få hjälp med hälsosamtal, viktkontroll och rökavvänjning