arkad_logo

Hälsoundersökningar

labb

 

Genom att erbjuda hälsoundersökning till självkostnadspris ger vi dig möjlighet att ta kommando över din egen hälsa innan sjukdomen gör det!

Självfallet kan vi även utfärda intyg för dig som t ex  ta körkort, avbeställa resa, förtur bostad, hälsoundersökning för visum el liknande osv.  Du kan alltid ringa och fråga om det finns möjlighet att få det intyg som du behöver!