arkad_logo

Intyg

Vi utföra en rad olika sorter intyg för dig som t ex ta körkort, ska adoptera, ska börja läsa utomlands behöver läkarintyg, sjuk behöver avbeställa resa, dyka och dylikt. Naturligtvis står man själv för hela kostnaden för dessa intyg! För fullständigt utbud o prislistor, se under:

AVBESTÄLLA PLANERAD RESA:  Pris: 350 SEK

FÖRSTADAGSINTYG: Pris: 350 SEK

KÖRKORTSINTYG: Pris: 700 SEK

FRISKINTYG (HÄLSOKONTROLL):  Pris: 1495 SEK

INTYG (STUDIER/VISUM) :Pris: 1495 SEK

FÖRSÄKRINGSINTYG/ INVALIDITETSINTYG: Pris: 1695 SEK

INTYG FÖRTUR: Pris: 350 SEK

ADOPTION Pris: 1295 SEK

DYKCERTIFIKAT:  Pris: 1495 SEK

ÖVRIGA INTYG:  Pris: från 695 SEK per (beroende på omfattning)