arkad_logo

Psykosocialt

Psyko1

Arkadens Läkarmottagning följer sina patienter genom hela livet. Såväl i sorg som i lycka. Genom att erbjuda stöd från psykoterapeut/ KBT-terapeut och kuratorer vägleder vi dig genom livskriser, depressioner och andra svåra skeenden.

Vi har mycket korta väntetider till vårt psykosociala team. Du betalar för besöket exakt som landstingets taxa 100 kronor, gäller även frikort.